+40 730 860 670__ contact@pavilionimobiliare.ro

Intrebari frecvente

Vindem, cumparam sau construim o locuinta. Pentru cei mai multi dintre noi se intampla o singura data in viata, iar casa este cel mai valoros lucru pe care il detinem.

Procesul de cumpărare, vânzare și închiriere a evoluat, ceea ce face ca mai mult de 85% din solicitanți să înceapă căutarea unei proprietăți folosind internetul. Prin urmare, Realkom vă pune la dispoziție site-ul care vă oferă posibilitatea să găsiți cu ușurință proprietatea care vă interesează. Totodată, dacă aveți o proprietate de vânzare sau inchiriere, vă ajută să găsiți persoanele interesate si va ofera de asemenea informatii utile ce va ajuta in procesul de vanzare.

Actele necesare vânzării imobilului deținut:
  • actul de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), în original și copie;
  • certificatul de căsătorie sau sentința de divorț, în original și copie (dacă este cazul);
  • actul de proprietate, în original și copie;
  • documentația cadastrală și încheierea de întabulare;
  • extrasul de carte funciară pentru vânzare. Acest act se obține numai de către biroul notarial unde se va încheia contractul de vânzare-cumpărare și este valabil 5 zile de la data depunerii, de către notarul public, a cererii de eliberare, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  • certificatul fiscal pentru vânzare. Acesta se obține de la Direcția de Impozite și Taxe Locale din sectorul unde este situat imobilul. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării.
  • adeverința eliberată de Asociația de Proprietari, în cazul în care imobilul este un apartament de bloc. Adeverința dovedește faptul că proprietarul imobilului nu are restanțe la plata întreținerii. Adeverința se semnează de către președintele și administratorul blocului. Ştampila este obligatorie.
  • certificatul energetic al imobilului.
Taxe și comisioane

Atunci cînd se realizează o tranzacție imobiliară, se plătesc diverse taxe și comisioane: onorariul notarului, comisionul agenției imobiliare, taxa de înscriere în Registrul Oficiului cadastral, etc., toate acestea fiind suportate de cumpărător.

Vânzătorul imobilului va achita impozitul pentru venitul obținut în urma vânzării proprietății imobiliare, raportat la pretul vânzării.

Verificarea actelor de proprietate ale imobilului pe care îl detineți

Înainte de semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a verifica actele necesare vânzării, pentru a se asigura asupra identității proprietarilor cât și a dreptului pe care îl are acesta de a vinde proprietatea. Verificarea se face numai în prezența proprietarului, de regulă în cadrul biroului notarial.

Nu se recomandă predarea actelor originale unei persoane necunoscute.

Antecontractul

Semnarea antecontractului este obligatorie în cazul în care cumpărătorul nu deține întreaga sumă de bani necesară achitării integrale a imobilului pe care îl dețineți și apelează la un credit ipotecar. Acest act se semnează la notar, are valoare juridică și este o obligație asumată de ambele părți de a încheia la termenul și în condițiile stabilite a contractului de vânzare-cumpărare.

În antecontract sunt prevăzute datele dumneavoastră și ale cumpărătorului, prețul de vânzare a imobilului, avansul plătit la semnarea antecontractului, modalitatea de plată a prețului de vânzare a imobilului, data limită până la care trebuie semnat contractul de vânzare-cumpărare, termenul de eliberare a imobilului.

În cazul în care cumpărătorul se răzgândește, avansul nu se returnează, acest lucru fiind stipulat în antecontract. Excepție face cazul în care cumpărătorului nu i se acordă creditul ipotecar.

Dacă dumneavoastră vă răzgândiți, nu numai că returnați avansul dar veți avea de plătit și despăgubiri, conform antecontractului.

Achitarea prețului de vânzare a imobilului

Prețul de vânzare a imobilului se achită, de regulă, în două tranșe:

1) avansul din prețul de vânzare, plătit cash la încheierea antecontractului sau în avans prin virament bancar, prezentându-se dovada plății la momentul semnării antecontractului;

2) restul de plată, fie platit cash după semnarea contractului de vânzare-cumpărare sau, în cazul unui credit ipotecar, în termen de 3-5 zile lucrătoare de către banca finanțatoare. Această perioadă este necesară pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă al băncii asupra imobilului achiziționat.

Citirea antecontractului și a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului

Fiind documente cu valoare juridică, antecontractul și contractul de vânzare-cumpărare trebuie citite cu deosebită atenție, studiate și înțelese de către ambele părți. Nu trebuie să existe clauze neclare sau care să avantajeze într-un mod incorect oricare dintre părți.

Vânzătorul imobilului trebuie să fie atent la corectitudinea datelor sale și ale cumpărătorului proprietății imobiliare, a datelor de identificare a apartamentului cât și a descrierii acestuia, a prețului de vânzare și a termenelor și modalităților de plată.

Contractul de vânzare-cumpărare se semnează în fața unui notar care are obligația legală de a explica părților pe înțelesul acestora prevederile din contract.

Informații utile


Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale Municipiul București
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
Sediul central: Str. Piața Amzei nr. 13
Telefon secretariat general: 021-311.91.09
Telefon secretariat Persoane Fizice: 021-314.61.49
Telefon secretariat Persoane Juridice: 021-311.91.08
Programul de lucru cu publicul: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30


Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 2
Persoane Fizice
Adresa: B-dul Gării Obor nr. 10
Telefon: 021.252.84.09 / 021.252.84.10
Fax: 021.252.84.12
Persoane Juridice
Adresa: Str. Glinka Mihail Ivanovici nr. 7
Telefon: 021.242.08.82
Fax: 021.230.73.30
Programul de lucru cu publicul: Luni – Vineri : 8:30 – 14:30 ; 16:30 – 18:30


Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3
Sediul central: Str. Sfânta Vineri nr. 32
Telefon: 021.327.51.44 / 021.327.51.45
Fax: 021.327.51.46
Punct de lucru – Str. Câmpia Libertății nr. 36
Telefon: 021.324.71.95
Fax: 021.324.71.95
Punct de lucru – Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (intrare prin Aleea Barajul Iezeru)
Telefon: 021.341.17.60
Fax: 021.340.51.59
Programul de lucru cu publicul: Luni – Miercuri: 8:30 – 16:30 ; Joi: 8:30 – 18:30 ; Vineri: 8:30 – 16:30


Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
Adresa:  Șos. Olteniței nr. 39-45
Telefon: 021.332.65.94
Fax: 021.3326690
Programul de lucru cu publicul: Luni – Miercuri: 8:30 – 16:30 / *8:30 – 16:00 ; Joi: 8:30 – 18:30 / *8:30 – 18:00 ; Vineri: 8:30 – 16:30 / *8:30 – 16:00

(*) pentru ghișeele Certificate Fiscale


Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 5
Adresa: P-ța Mihail Kogălniceanu nr. 8
Telefon: 021.314.69.07
Fax: 021.314.69.07
Adresa: P-ța Națiunilor Unite nr. 3-5
Telefon: 021.336.32.35 / 021.336.32.28
Fax: 021.336.32.34
Str. Sebastian nr. 23
Telefon: 021.424.37.48
Fax: 031.432.88.63
Programul de lucru cu publicul: Luni – Marti: 8:30 – 16:30 ; Miercuri: 8:30 – 18:30 ;Joi – Vineri: 8:30 – 16:30


Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6
Serviciul Asistență Contribuabil
Telefon : 0374.817.719
Centrul Orizont – Drumul Taberei nr.18 (Complex Orizont)
Telefon : 0374.817.722 / 0374.817.723
Centrul Militari – Șoseaua Virtuții nr.1-3
Telefon : 0374.817.707
Centrul Giulești – Calea Giulești nr.125
Telefon : 0374.817.706